Acte necesare inmatriculare auto

-Cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;
-fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale;
-cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie iar daca auto este la prima inmatriculare on Romania este nevoie si de cartea acestuia din tara de provenienta in original si traducere legalizata a acesteia;
-documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie si traducere legalizata daca provine din alta tara decat Romania;
-actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
-dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi;
-copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia;
-persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie;
-dovada de plată a taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii;
-dovada de plată a timbrului de mediu pentru autoturisme şi autovehicule, stabilită potrivit legii;
-dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
-dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr de înmatriculare si predarea celor cu care s-a adus auto in Romania sau dupa caz declaratie notariala de aducere pe platforma auto sau CMR dupa caz;
-certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;
-procura specială, după caz.

Tractari auto Pitesti, Arges, autostrada A1, remorcari auto, inchirieri remorci auto, transport marfa NON STOP la 0720348192 sau pe www.tractari-transport.ro

Leave a Reply